Zůstaň s námi, Pane

Ref: Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil.
Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil.

Nad bázlivou duší a nad slabým tělem slituj se, Pane, lačným chléb svůj dej,
u svého stolu teď buď nám hostitelem a v prázdný kalich nové víno vlej.

Ref: Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil.
Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil.

Otevírej oči, které nevidí Tě, nevidí pravdu, znají jenom klam.
Důvěru probuď v nás, jakou mívá dítě, promluv k nám, Pane, řekni: Pokoj vám.

Ref: Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil.
Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil.

Do svých ran vlož ruce skleslé pochybností, zrno v zem vsáté zas nám připomeň.
Pozvání k slávě Tvé bílé roucho hostí, čas, který chystá přebohatou žeň.

Ref: Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil.
Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil.