Žalm 151

Chvalte Hospodina - On dobrý je. Chvalte Hospodina, vždyť kraluje
na nebesích, ale taky v srdci mém. Chválit chci Hospodina den co den.

Ref: Proto zpívám si žalm, žalm plný chval. Každý den jeden žalm, až bych poznal,
že už víc netoužím jen po jednom jediném, že chválit chci Hospodina den co den.

Chvalte Hospodina - On věrný je. Chvalte Hospodina, vždyť vyhraje
nad každým mým beznadějným trápením. Chválit chci Hospodina s nadšením.

Ref: Proto zpívám si žalm, žalm plný chval. Každý den jeden žalm, až bych poznal,
že už víc netoužím jen po jednom jediném, že chválit chci Hospodina den co den.

Chvalte Hospodina za spásy čin. Chvalte Hospodina, vždyť Jeho Syn
svou obětí ze smrti vykoupil nás. Chválit chci Hospodina v každý čas.

Ref: Proto zpívám si žalm, žalm plný chval. Každý den jeden žalm, až bych poznal,
že už víc netoužím jen po jednom jediném, že chválit chci Hospodina den co den.