Večerní

Když večer zvolna začíná, hvězda se první počíná.
Pak svítí spolu s dalšími dolů, kde zem po dni odpočívá.
Když noc se se dnem znesváří, hvězdy se tiše rozzáří.
Ty se jen dívej a ruce vzpínej k nebeskému Hospodáři.

Ref: Buď Bohu díky, buď Bohu chvála, Buď Bohu díky, chvála, čest.

A když se jitro otvírá, ranní mlhou se prodírá.
Temný host cizí pomalu mizí, louka se zvolna prostírá.
Stromy po ránu zpívají, ptáky ve větvích skrývají.
Zpívají Tomu, kdo v srdci stromů je učil trylky potají.

Ref: Buď Bohu díky, buď Bohu chvála, Buď Bohu díky, chvála, čest.

A když se srdce k srdíčku vine jak klíček ke klíčku,
srdíčko buší, moc mu to sluší, nestyď se za to človíčku.
Nechej se Boží láskou svést, ať klíček srdce začne kvést,
ať ve dne v noci slyšíš je tlouci: buď Bohu díky, chvála, čest.