Ty jsi výš

Ty jsi výš, jsi výš než slunce, výš než nebe plné hvězd, jsi výš.

Ty jsi víc, jsi víc než máma, víc, než je můj kamarád, jsi víc.

 

R: Jsi cestou, kterou právě teď se dávám,

přesto sem a tam můžu klopýtnout i já.

 

Já se mám, teď je ta chvíle všech splněných zázraků a přání.

Já se mám, teď navždycky smím uchopit Tvou pevnou dlaň, co chrání.

 

R: S Tebou můžu jít a třeba projít bouří,

ty se neztrácíš, se mnou zůstáváš, jdu dál.

 

Ty jsi výš, jsi výš než slunce, výš než nebe plné hvězd, jsi výš.

Ty jsi víc, jsi víc než máma, víc, než je můj kamarád, jsi víc.

 

R: Jsi cestou, kterou právě teď se dávám,

nechci zpátky jít, protože vím, jsi život sám.