Ó,Pane můj

Ó, můj Pane, rád si zpívám píseň novou, kterou jsi mě učil sám.

O čem je ta píseň? Že ses narodil, abys nás ze všech hříchů vysvobodil.

Ó, můj Pane, rád si zpívám píseň novou, kterou jsi mě učil sám.

O čem je ta píseň? Že jsi z hrobu vstal, na nebe jsi vstoupil, abys kraloval.

Ó, můj Pane, rád si zpívám píseň novou, kterou jsi mě učil sám.

O čem je ta píseň? Brzy přijdeš k nám, vezmeš nás tam, kde není smrt ani žal.

Ó, můj Pane, rád si zpívám píseň novou, kterou já už dobře znám.