Víra, naděje, láska

Víru svou mi dává Pán, když má se v bolu ztrácí,
sílí mne a vede tam, kde víra hory kácí.

Ref: Hale, haleluja, Pán mi víru dává.
Hale, haleluja, Pánu Bohu sláva.

Naději mi dává Pán, když má se choulí v trní,
sílí mne a vede tam, kde naděje se splní.

Ref: Hale, haleluja, naději mi dává.
Hale, haleluja, Pánu Bohu sláva.

Lásku svou mi dává Pán, když má už má namále,
sílí mne a vede tam, kde láska vládne stále.

Ref: Hale, haleluja, Pán mi lásku dává.
Hale, haleluja, Pánu Bohu sláva.

Víra, láska, naděje, své dary Pán nám dává.
S pokorou, kdo přijme je, s Ním na věky zůstává.

Ref: Hale, haleluja, na věky zůstává.
Hale, haleluja, Pánu Bohu sláva.