Tvá cesta

Konečně jsi našel cíl, konec nastal bloudění.
Zkoušel's chytat křídla víl, východ najít z vězení.
V knize černé zprávu čteš, s křížem spásy na líci,
jinde už víc nenajdeš, poslouchej keř hořící.

Ref: Prosím, prosím vroucně Pane můj,
prosím, duši moji opatruj.
Kráčet, kráčet na novou zem chci ve stínu Tvém.

Co víc můžeš ještě chtít, tvůj Bůh tě má tolik rád,
na kříž šel, to tys měl jit, chtěj mu chvíli naslouchat.
Zkoušels lidem odpustit? Na sebe svou vinu vzít,
tvrdým slovem neranit, léčit srdce, nechat žít.

Ref: Prosím, prosím vroucně Pane můj,
prosím, duši moji opatruj.
Kráčet, kráčet na novou zem chci ve stínu Tvém.

Život Tvůj by změnil rád, zastav se a zkus se ptát.
Získáš víc či ztratíš snad? Lepší dávat, nežli brát.

Ref: Prosím, prosím vroucně Pane můj,
prosím, duši moji opatruj.
Kráčet, kráčet na novou zem chci ve stínu Tvém.