Hrubý kříž

Život můj byl tak prázdný, byl tak smutný jen,
já byla sama, neměla nic.
Zoufalé mne Pán se dotkl svou probitou dlaní
a tenkrát srdce moje našlo cíl.

Ref: Ten starý hrubý kříž všechno změní, to pyšné lidské srdce pokoří.
Proto zpívám, chválím a jásám, neboť kříž život můj proměnil.

A tak věřím v tu slavnou horu Golgatu.
Na věky má svou cenu, vždyť já vím.
I když mne Pán zavolá v tu svou nebeskou říš,
budu dál v úctě mít ten hrubý kříž.

Ref: Ten starý hrubý kříž všechno změní, to pyšné lidské srdce pokoří.
Proto zpívám, chválím a jásám, neboť kříž život můj proměnil.

Já věřím, že Ježíš, který na kříži mřel,
dnes může změnit hříšný život můj.
Neboť ve mně všechno změnil, dal mi život nový,
proto dál v úctě mám ten hrubý kříž.

Ref: Ten starý hrubý kříž všechno změní, to pyšné lidské srdce pokoří.
Proto zpívám, chválím a jásám, neboť kříž život můj proměnil.