Návrat

Vím, že se vrací, jak tažní ptáci, tam někde v mracích čeká Pán.

Má tady práci, čas neutrácí, rychle se vrací dolů k nám.

 

R: Jupijou, volá tě Pán, jupijou. tak pojď tam, k nám

na lepší štaci, tam na těch mracích, kam ani ptáci nevzlétnou.

 

Hradby se kácí, láska se ztrácí, on totiž arci končí den.

Slyš v tmavé noci hlas tiše řkoucí: Máš ve své moci vyjít ven.

 

R: Jupijou, volá tě Pán, jupijou. tak pojď tam, k nám

na lepší štaci, tam na těch mracích, kam ani ptáci nevzlétnou.

 

Máš ve svém ranci mír toleranci? Jen tak máš šanci jít-tak běž.

Pochop už přeci, že bez těch věcí v pozemské kleci zůstaneš.

 

R: Jupijou, volá tě Pán, jupijou. tak pojď tam, k nám

na lepší štaci, tam na těch mracích, kam ani ptáci nevzlétnou.