Vánoční koncert Frýdlant n.O.

Rádi bychom Vás pozvali připomenout si poselství Vánoc. Vánoční koncert se koná od 16:00 v molitebně CASD (Kůty 58, Frýdlant n.O.) a věříme, že bude pro každého z nás oním potřebným zastavením a pohlazením ve vánočním shonu. Přijďte si poslechnout písně o Naději s velkým N. O Ježíši, který se narodil, zemřel a pak vstal z mrtvých. O Světle, které zazářilo a stále žije.

Moc se na vás těšíme!